Cena

Cena studiów podyplomowych
Wymagane dokumenty


- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
- formularz zgłoszeniowy (załącznik 1),
- oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3),
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kserokopia,
- kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).

Dla obcokrajowców


Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane

- oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA,
- tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
- apostille,
- tłumaczenie apostille.

Kierownik studiów - dr Anna Marciszewska


Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 601 580 613
e-mail: anna.marciszewska@ue.wroc.pl
pok. 7a, bud. B