Kontakt
Adres:

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław


Dodatkowe pytania:

mail - anna.marciszewska@ue.wroc.pl
telefon - 601 580 613