Partnerzy studiów
Izba Gospodarki Elektronicznej


Izba Gospodarki Elektronicznej dba o rozwój polskiej branży e-commerce.

Do głównych obszarów działalności izby należą współpraca, wymiana know-how, działania legislacyjne oraz silna i efektywna reprezentacja wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.